Despre

Cele trei componente principale ale proiectului SECTOR au fost concepute pentru a sprijini realizarea obiectivelor principale ale proiectului. Cele trei componente sunt:

  • Dezvoltare organizațională
  • Granturi și platformă de dialog
  • Consolidarea capacităților și crearea de rețele

Activitățile în Belarus și Republica Moldova vor fi implementate la nivel local, național și regional. Aceste activități vor fi strâns legate între ele, cu scopul de a ajuta organizațiile societății civile să se dezvolte și să devină mai puternice. Componentele proiectului vor sprijini inițiativele organizațiilor societății civile, precum și colaborarea cu autoritățile, comunitățile și întreprinderile interesate prin intermediul granturilor; vor înări capacitățile OSC și vor consolida rețelele naționale, regionale și internaționale prin intermediul instruirii și programelor de schimb, precum și prin sensibilizare, prin punerea în aplicare a unui program educativ menit sa trezeasca cetățenilor un interes special.

Principalii parteneri și beneficiarii ai proiectului sunt OSC la nivel național și local în Belarus și Republica Moldova. Beneficiarii secundari sunt autoritățile naționale, municipalitățile, întreprinderile și, indirect, publicul larg în țările-țintă.

Definiția unei OSC de mediu

În acest proiect, printr-o OSC de mediu înțelegem o organizație înregistrată oficial care operează la nivel local, regional și/sau internațional și care:

  • nu acționează ca un organism guvernamental oficial;
  • este o entitate non-profit (adică non-comercială);
  • are un scop principal legat de protecția mediului și dezvoltarea durabilă, precum și
  • au o prezență în viața publică, în afara structurilor familiale, și își exprimă interesele și valorile membrilor săi sau a altor entități bazate pe considerente etice, culturale, politice, științifice sau filantropice.
English Russian Romanian